בנכסים הבאים אנו מציעים גם שטחים למכירה.
השטחים מתאימים הן לשימוש עצמי והן להשקעה כנכס נדל"ן מניב.
לקבלת פרטים נוספים, נא לפנות למשרדנו.