top of page
38815ImageFile2.jpg

נתן

רח' נתן 18, רמת גן

מתחם: רמת גן, רח' נתן 18

יחידות לפינוי: 17 דירות

בנייה מתוכננת:

אדריכל הפרויקט: רן בלנדר אדריכלים

עו"ד מייצג הדיירים: משרד שרקון בן עמי

bottom of page